مسجد جامع یزد

مسجد جامع یزد به طور یک ایوان در دل کویر است و در طول 100 سال و 3 دوره بنا شده است. پایه های اصلی مسجد جامع را ساسانیان و بناآنرا از لحاظ معماری متعلق به 2 دوره موسوم به آذری دانسته اند .

بنای گنبد خانه متعلق به دوره ی ایلخلنیان است و سر در مسجد را متعلق به زمان شاهرخ و تیمور دانسته اند . ارتفاع این مسجد 52 متر است ودرسال 13204 این مسحد افتتاح شده است . این اثر متعلق به قرن 14 است .

اطلاعاتی در باره ی مسجد جامع یزد

زمانی که شروع بر ساخت این مسجد گرفتند آنرا در مرکز شهر قدیم یزد قرار دادند . مساخت این مسجد زمانی که زیربنای آن در حال تشکیل بود مساوی با 9800 متر مربع بود و متراژی حدود 500 متر مربع نیز مربوط به قسمت های کاشی ، کتیبه و … بوده است . طول این مسجد حدود 104 متر و عرض این مسجد حدود 99 متر بوده است که به چندین کوچه و راهای خروجی دسترسی دارد.

اگر قصت سفر به یز را دارید کافی است با ما تماس بگیرید و از راهنمای گردشگری و اقامتگاه بهره مند شوید .

کتابخانه وزیری

کتاب خانه وزیری در سال 1334 در سمت شمالی مسجد جامع یزد قرار گرفت.

این کتابخانه با 1600 جلد کتاب جهت استفاده طلاب  راه اندازی شد ، و تاسیس کننده این کتاب خانه  سید علی محمد وزیری یزدی است که با نفوذ در گروه های فرهنگی و اجتماعی یزد تعداد زیادی کتاب را جمع کرد ، تا اینکه در سال 1344 به همت محمد هراتی یزد که یکی از بازرگانان مشهور استان یزد بود ، ساختمانی با زیر بنای 600 متر مربع بنا کرد .

همچنین در سال 1348 به همت حسین بشارت کتاب های خطی به این کتابخانه اضافه شد  و در سال 1348 با 3300 جلد کتاب خطی و حدود 18000 کتاب چاپی وقف استان قدس رضوی شد .

کتاب خانه ی ویزی بعد از وقف بر آستان قدس با تکیه برد خداوند ، رشد چشمگیری را داشته  که از جمله می توان بنای کتاب خانه که به 900 متر مربع افزایش یافته یا افتتاح کتاب خانه ایی مجهز با زیر بنایی حدود 6300 متر مربع در سه طبقه در سال 1389 اشاره نمود . تا کنون این کتابخانه مورد استقبال گردشگران و توریست به دلیل کتا های خطی را داشته است . اگر به شهر یزد سفر کردید این کتابخانه را ازدیدن به جای نندازید .