امامزاده جعفر یزد

این امامزاده متعلق به ( ابوجعفر محمد بن علی ) که مشهور به قاسم است. امامزاده جعفر یزد از نوادگان علی عریضی ، کوچکترین نوه ی امام صادق (ع) است .

خانه حسنیان

جالب است بدانید در محله ی فهادان خانه ای با نام خانه ی حسینیان با لقب خانه طاق بلند ها موجود هست که در کنار حسینیه هشت قرار دارد . در تحقیقات مشخص شد که بنای این خانه متعلق به هشتم و دوره ایلخانیان می باشد که احتمالا با سید رکن الدین و سید شمس الدین مرتبط است . از جمله نوادگان امامزاده جعفر یزد ف امازاده سید رکن الدین ، سید شمس الدین و سید تاج ابدین جعفر است .

شجره نامه :

ابو جعفر محمد بن علی بن عبیدا … (احمد بن علی العریضی ابن جعفربن محمد الصادق (ع) از جمله آن ستارگان فروزان آسمان امامت است که تقدیر الهی براین قرار گرفت که دریزد شهر دارالعباده رحل اقامت افکند و ماندگاراین دیار شود .

علی ‌بن جعفر ، کوچکترین فرزندامام صادق (ع) ساکن روستای عریضی در صومه مدینه بود اما بر او و اولادش چه گذشت که آواره قراء و امصار دور و نزدیک شدند و نواده اش به مرکز ایران رسید ،‌ حافظه تاریخ چندان چیزی به یاد ندارد و تنها این مورد معلوم و مسلم است که او در اواخر قرن چهارم هجری به‌ صورت ناشناس و در هیئت درویشان به این شهروارد شد و چندی برای گذران معاش به شاگردی آهنگری رفت تا اینکه بر اثر خواب حاکم استان یزد « امیراوجش » شناخته شد .

و از آن پس مورد احترام و اکرام ساکنین مردم این ولایت قرار گرفت پس از آن سالیانی به عزت و عافیت زیست و فرزندان و نوادگانی از خود به جای گذاشت تا اینکه در ششم محرم سال ۴۲۴ هجری قمری مرغ جانش به ملکوت علی پرکشید و در مزار تازیان که محلی در اوج تقدس و تبرک بود مدفون گردید .