حسینیه شاه ابوالقاسم یزد

این حسینه در خیابان مسجد جامع  واقع شده و در روز عاشور در این مکان نخنل برداری با شکوهی  انجام میشود

سوئیت یزد | سوئیت در یزد | اجاره سوئیت در یزد |  رزو سوئیت در یزد : 09391847811