پاساژ آریا یزد

این مرکز خرید در میدان ریاضی واقع شده و جزو بهترین مراکز خرید استان یزد است

پاساز اریا

سوئیت یزد | سوئیت در یزد | اجاره سوئیت در یزد |  رزو سوئیت در یزد : 09391847811